Radionice & predavanja

Komunikacija je krvotok

Radionica primjene modela nesmetanog toka komunikacije (horizontalno i vertikalno), uz osnovne elemente poslovne komunikacije. Namijenjena je svima koji moraju i/ili žele poboljšati tok poslovne komunikacije i time povećati svoju efikasnost te doprinijeti izvrsnosti tima.

VIDI VIŠE
REZERVIRAJ

Vođa (leader) mora misliti sivo

Radionica usmjerena na vještine rukovoditelja u upravljanju komunikacijama sa svrhom donošenja odluka namijenjen je liderima u višem i visokom menadžmentu. Radionica može ovisno o potrebama i dogovorenim ciljevima, trajati od 4 sata do 2 dana

VIDI VIŠE
REZERVIRAJ

Alati efikasnog tima

Radionica stjecanja vještina upravljanja timom, iskorištavanja maksimalne učinkovitosti tima, uspješnog komuniciranja i rješavanja sukoba. Namijenjen svim zaposlenicima koji su odgovorni za upravljanje timom, a trajanje ove radionice je 1-3 dana, ovisno o zacrtanim ciljevima i konkretnim potrebama tima koji pristupa radionici.

VIDI VIŠE
REZERVIRAJ

Trenerov trener

Ovisno o zacrtanim ciljevima i klijentovim zahtjevima, trajanje ovog predavanja (i/ili individualnog treninga) je 2 sata. Predavanje je namijenjeno trenerima, roditeljima mladih sportaša i djeci koja se bave sportom

VIDI VIŠE
REZERVIRAJ

(Samo)motivacija i proaktivnost

Model koji poboljšava motivaciju, sigurnost u donošenju odluka i inicijativu zaposlenika. Radionica je namjenjena za sve koji moraju i/ili žele poboljšati rezultate poslovanja, povećati svoju efikasnost i doprinjeti izvrsnosti tima, a traje jednom tjedno po dva sata kroz četiri tjedna

VIDI VIŠE
REZERVIRAJ

Organiziraj se!

Ova radionica pomaže polaznicima u prepoznavanju strategija upravljanja sobom (self-management) u pozadini najuspješnijih poslovnih modela. Nudimo praktične metode i mehanizme koji će pomoći u unaprijeđenju strategija uspjeha kompanije.

VIDI VIŠE
REZERVIRAJ

Marketing je žensko

2 – 4 satno predavanje o ponašanju potrošača i stilovima odlučivanja pri kupnji, temeljeno na najnovijim istraživanjima i trendovima, donoseći pritom predviđanja za bližu i dalju budućnost.

VIDI VIŠE
REZERVIRAJ

Marka (brand) je živo biće

Ovo je opsežno predavanje koji pokriva sve vitalne elemente marketinga brenda, kao što su alati za razvijanje, pozicioniranje i piramidu brenda. Cilj je razvijanje shvaćanja da su u današnje vrijeme sve manje bitni osnovni element branda, dok karakter dolazi u prvi plan, kako bi brand kreirao prisan i lojalan odnos s klijentom, prenoseći ljudske odnose u virtualan svijet.

VIDI VIŠE
REZERVIRAJ

Presenting – kill it or nail it

Rad na usmenoj komunikaciji: priprema prezentacija i javnih nastupa i prezentacijske vještine s ciljem poboljšanja kompetencije na području prezentacijskih vještina. Ova radionica je namjenjena rukovoditeljima višeg i nižeg menadžmenta kojima je javni nastup sastavni dio posla, a trebaju poboljšati svoje govorničke i prezentacijske vještine, kako bi bili precizniji, tečniji i suvereniji govornici.

VIEW MORE
REZERVIRAJ

Upravljanje konfliktima

Radionica za razvijanje samosvijesti i pozitivnog emocionalnog ozračja u timu, razvijanje asertivnosti i suočavanja s problemima. Ciljna skupina su zaposlenici koji trebaju naučiti tehnike komuniciranja kako bi unaprijedili suradnju s ostatkom tima.

VIDI VIŠE
REZERVIRAJ